info@queershop.sk

Asexuálna vlajka

Vlajka sa skladá zo štyroch pruhov – čierneho, sivého, bieleho a fialového. Čierny pruh symbolizuje asexualitu. Sivá farba reprezentuje „sivú asexualitu“ – ľudí, ktorí spadajú do priestoru medzi sexualitou a asexualitou (grey asexuál, demisexuál a podobne). Biela je farbou spojencov asexuálnej komunity a fialový pruh patrí asexuálnej komunite ako celku.

12,00 

Popis

Do LGBT+ komunity patria aj ľudia asexuálneho spektra. Vlajku reprezentujúcu túto komunitu navrhol v roku 2010 jeden z členov najvýznamnejšej asexuálnej organizácie The Asexual Visibility & Education Network. AVEN založil v roku 2001 americký aktivista David Jay, ktorý sám patrí do asexuálnej komunity.

Vlajka sa skladá zo štyroch pruhov – čierneho, sivého, bieleho a fialového. Čierny pruh symbolizuje asexualitu. Sivá farba reprezentuje „sivú asexualitu“ – ľudí, ktorí spadajú do priestoru medzi sexualitou a asexualitou (grey asexuál, demisexuál a podobne). Biela je farbou spojencov asexuálnej komunity a fialový pruh patrí asexuálnej komunite ako celku.

Rovnako ako pri nebinárnych ľuďoch, aj v prípade asexuálneho spektra majú jednotlivé identity vlastné vlajky.