info@queershop.sk

História Queershopu

„Nápad predávať queer merch vzišiel v časoch keď som ešte žil v Prahe a venoval som sa LGBTI+ aktivizmu. Ako dobrovoľník som vtedy pomáhal Markéte Navrátilovej s jej českým Queershopom, ktorý sa každoročne objavoval na filmovom festivale Mezipatra. Pre mňa dúhový merch vždy bol neoddeliteľnou súčasťou queer podujatí. Napĺňa totiž potrebu nás mnohých, mať takýmto spôsobom vlastnú identitu materializovanú v artefaktoch. Môcť zhmotniť a následne verejne deklarovať svoju identitu je unikátny pocit, ktorý môže byť zdrojom hrdosti a vnútornej sily. Dodnes si živo pamätám na ten pocit, keď som v rukách držal svoju prvú dúhovú vlajku a plakal som od radosti. Pre mňa, tak ako pre mnohých ďalších queer ľudí, bola moja identita kedysi dlho ukrytá kdesi hlboko vo mne. Mať ju zrazu zhmotnenú v malej dúhovej vlajočke bol úžasný pocit. Každé ráno, keď si na ruku navlečiem dúhový náramok, cítim, že toto som ja. Dúha je mojou integrálnou súčasťou. Zároveň je tento náramok jednou z mála vecí, cez ktorú môžem verejne vyjadrovať kto som a že tu som. A možno si túto moju dúhu všimne aj niekto iný. Mňa osobne aj po rokoch vždy nesmierne poteší, keď narazím vo verejnom priestore na čokoľvek dúhové.

Poďme spolu vyfarbiť Slovensko dúhou a pomôžme tak zvýšiť viditeľnosť queer ľudí vo verejnom priestore. Naša rozmanitosť predsa nie je ohrozením, práve naopak, túto spoločnosť môže obohatiť a prispieť tak k slobodnejšiemu a akceptujúcejšiemu prostrediu pre nás všetkých. Urobme tak aj za tých, ktorí si svoje farby nemôžu dovoliť ukázať verejne. Nech vás každý kúsok z Queershopu napĺňa hrdosťou na to kým ste, spolupatričnosťou ku komunite a odvahou postaviť sa za ňu.

Osobne by som chcel poďakovať Markéte Navrátilovej za inšpiráciu, Jurajovi Vígovi za grafiky, ktoré pre nás vytvoril, a v neposlednom rade dobrovoľníctvu a všetkým, ktorí sa za tie roky podieľali a dodnes podieľajú na fungovaní Queershopu.“

 

Róbert Furiel
riaditeľ a štatutárny zástupca Saplinq, o.z.

História Queershopu začína niekedy okolo roku 2012, keď sme sa prvýkrát objavili s našim dúhovým stánkom na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne (v zóne pre neziskové organizácie). O rok neskôr, v roku 2013 sme organizovali prvý PRIDE Košice, na ktorom Queershop nesmel chýbať. Odvtedy sa Queershop objavuje na každom ročníku PRIDE Košice a taktiež na festivale Pohoda, neskôr aj na banskobystrickom PRIDE. 

 

S postupným rozrastaním PRIDE Košice sme cítili potrebu rozšíriť aj náš sortiment produktov a okrem ponuky klasických dúhových vlajok a náramkov sme prišli s nápadom vlastného autorského merchu. V roku 2015 tak vzniká prvý dizajn tričiek s dúhovým kruhom a neskôr kožené náramky s nápisom PRIDE Košice. V roku 2016 do nášho merchu pribúdajú odznaky, ktoré pre nás dodnes vyrába chránená dielňa občianskeho združenia Aliis, ktoré sídli v Nemšovej. Od roku 2018 sa zúčastňujeme aj Filmového festivalu inakosti, ktorý sa koná každoročne na jeseň v Bratislave. Počnúc rokom 2019 je náš Queershop aj súčasťou festivalu Vegánske hody. 

 

Queershop ste tak doteraz mohli stretnúť vždy len pár krát do roka na vybraných udalostiach. No už dlhšiu dobu sme premýšľali nad tým, ako dúhový merch čo najjednoduchšie sprístupniť čo najväčšiemu počtu ľudí. A tak sa zrodila myšlienka online Queershopu.